THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Địa chỉ :  Cầu dứa- Chợ Vĩnh Hiệp – Nha Trang – Khánh Hoà

Hotline: 0372.45.47.48

Email: mebothiennhien.com@gmail.com

Website: http://mebothiennhien.com